Yummy Yang City - Str. Doamna Stanca nr. 1

Telefon: 0737 201 112

Yummy Yang Fast Food - Shopping City Sibiu

Telefon: 0734 242 444

Yummy Yang Fast Food - VIVO! Cluj-Napoca

Telefon: 0751 883 743